Adan at Eva

Kailangan mong tulungan si Adan na makahanap ng paraiso upang makipagkita kay Eva. Naghihintay sa iyo ang isang masayang paglalakbay sa pakikipagsapalaran!