Ang pinabilis unggoy Joe

Kailangan mong humantong ang Joe sa exit door ng bawat antas.