Tatlong Pandas

Tulungan ang mga tatlong pandas upang bumalik sa bahay, tumatawid ng mapanganib na gubat at Aboriginal tao.