Factional Pakikipagdigma

Ang laro retro 2D platform na nanginginig sa mundo ay bumalik! Sumali kay Johnny Megaton habang matapang na sinusubukan na pigilin ang mga plano ni G. Z.