ช่างประปา

คุณต้องเชื่อมต่อชิ้นส่วนของท่อเพื่อให้น้ำสามารถไหลผ่านได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกศรทั้งหมดอยู่ในทิศทางที่ถูกต้อง คุณสามารถไปถึงระดับ 30 หรือไม่