เลื่อนแผนที่ของยุโรป

เลือกโหมดง่ายหรือโหมดท้าทายและเล่น พยายามทำให้แผนที่ทั้งหมดมีข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด