ปริศนาพาเลซ

คุณจะต้องพยายามเพื่อให้พอดีกับวัตถุทั้งหมดในตาราง แต่ไม่ประมาทฟังก์ชั่นที่ช่วยให้คุณสามารถแยกหมุนหรือคัดลอกวัตถุและคุณต้องใช้องค์ประกอบทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์ระดับ