ระเบิดเครื่องประดับ

คุณกำลังจะเริ่มดำเนินการในภารกิจที่จะเก็บรวบรวมอัญมณีของดาว ตรง 3 หรืออัญมณีที่เหมือนกันมากขึ้น