อัญมณีของป่า

สำหรับการเริ่ม คุณจะต้องกดปุ่มซ้ายของเมาส์แล้วเลื่อนเมาส์มากกว่า 3 หรือมากกว่าที่เหมือนก้อนหินที่อยู่ใกล้เคียง (แนวนอนแนวตั้งหรือแนวทแยง)