การจับคู่ผลไม้เท่านั้น

คุณจะต้องย้ายผลไม้เพื่อให้ได้รับสายหรือคอลัมน์สามชิ้นที่เท่ากัน การเคลื่อนไหวน้อยลงคะแนนมากขึ้น