การล่มสลายอาละวาด

คุณต้องยุบบล็อกโดยการคลิกที่แต่ละกลุ่มประเภทเดียวกันที่เชื่อมต่อแนวนอนหรือแนว ที่มีขนาดใหญ่กลุ่มที่สูงกว่าคะแนนของคุณ