Godai

คุณมีการควบคุมขององค์ประกอบ! รวมองค์ประกอบเพื่อปลดล็อกวิวัฒนาการของพวกเขาได้รับอำนาจและบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละระดับ!