ซูเปอร์หุ่นยนต์ เครื่องบินรบ 2

คุณมีหุ่นยนต์สองตัวประกอบชิ้นส่วนในเวลาที่สั้นที่สุด