วิวัฒนาการของพืช

คุณต้องวางสามองค์ประกอบของชนิดเดียวกันข้างเคียง ทั้งสามองค์ประกอบจะถูกผสานและอัปเดตไปเป็นชุดถัดไป เกมนี้สามารถใช้งานร่วมกับโทรศัพท์มือถือที่ใช้กันทั่วไปได้อย่างสมบูรณ์