จับจุด

จุดสีฟ้าหลบหนีเพื่อไม่ให้ติดกับดัก คุณต้องกรอกจุดว่างในทางที่ฉลาดเพื่อป้องกันเส้นทางของคุณ เมื่อจุดสีน้ำเงินถูกขังอย่างเต็มที่คุณชนะเกม