รูปหกเหลี่ยม เซน

เติมปริศนาหกเหลี่ยมด้วยการวางชิ้นงานอย่างถูกต้อง