ภูเขาใจ

นี่คือเกมหน่วยความจำที่สนุกโดยใช้องค์ประกอบสไตล์ภูเขา คุณต้องไปหาคู่ทั้งหมดโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ได้คะแนนมากที่สุด