มีปัญหากับก้อนน้ำแข็ง

คุณต้องช่วยก้อนน้ำแข็งที่จะอยู่อย่างปลอดภัยบนแพลตฟอร์มน้ำแข็ง ท้าทายความคิดของคุณด้วยการเล่นเกมสนุก