โรงแรม โดดเดี่ยว

ยินดีต้อนรับ! ขึ้นลิฟต์ไปถึงหนึ่งใน 20 ชั้นของมัน ในแต่ละชั้นคุณจะพบ 5 ห้องแต่ละห้องมีเกมของตัวเองเล่นไพ่คนเดียว เล่นได้ถึงเทอเรสเพลิดเพลินไปกับมุมมอง