เอลซา ร้านเสริมสวย

หลังจากการรักษาด้วยเครื่องสำอางที่สมบูรณ์แล้วเอลซาต้องการเปลี่ยนรูปลักษณ์ของเธอในฤดูร้อนนี้