ทอมกับแองเจลาวันหยุดพักผ่อนในเขตร้อนชื้น

พวกเขาจะรีบร้อนที่จะจับเครื่องบินและต้องการความช่วยเหลือในการจัดเตรียมสัมภาระ