เตรียมที่จะไปดูหนัง

คู่นี้น่ารักมีการเตรียมการคืนภาพยนตร์ ปล่อยให้พวกเขาช่วยให้มีการทำเล็บ, ทรงผมการแต่งหน้าและเสื้อผ้า