เด็กนักเรียนในค่ายฤดูร้อน

ฤดูร้อนอยู่ที่นี่และเอลลีจะส่งลูกสาวสองคนที่น่ารักของเธอที่จะเข้าค่ายฤดูร้อน