เอลซา การออกแบบที่มีพู่

พู่ ได้แพร่กระจายออกไปใน Instagram และอาจจะเป็นแนวโน้มที่มีสีสันมากที่สุดในฤดูใบไม้ผลินี้