เอเรียลที่ห้างสรรพสินค้า

เอเรียลมีวันหยุดและตัดสินใจที่จะไปช้อปปิ้งมอลล์