แต่งตัวตุ๊กตานกพิราบสำหรับพรหม

นกพิราบอยากจะไปเต้นรำในคืนนี้ แต่เธอก็ไม่สามารถตัดสินใจว่าจะสวมใส่