พระมหากษัตริย์ ของสระว่ายน้ำ ความเร็ว

กี่ลูกคุณสามารถป้อนก่อนที่เวลาหมด?