เตะ อเมริกันฟุตบอล

คุณควรพยายามที่จะได้รับคะแนนมากเท่าที่คุณสามารถลงโทษโดยการขว้างปา