เร่งสกี

ใส่ ไฮไลท์ ของคุณที่จะทดสอบ! คุณต้องหลีกเลี่ยงอุปสรรคและคว้าธงสำหรับจุด เป็นเกมที่ท้าทายมากขึ้น