การระเบิดของฟองอากาศ

ระเบิดทางผ่านพื้นที่ ยิงฟองอากาศทั้งหมดในแต่ละระดับให้เสร็จสมบูรณ์ระเบิดเมตรของคุณ