ยานอวกาศที่ท่องเที่ยว

ให้สำรวจจักรวาลที่ไม่รู้จัก คุณจะต้องต่อสู้กับเพื่อนและพันธมิตรของคุณที่จะได้รับและรักษาควบคุมทั่วทั้งจักรวาล