ทหารพระราชา 4

ทหารความสนใจ! นี่คือภารกิจต่อไปสำหรับคุณ ใช้อาวุธต่างๆของคุณจะกำจัดศัตรูกับภาพที่ถ่ายได้น้อย บางส่วนของศัตรูของคุณสามารถกระโดดและอื่น ๆ อยู่หลังกำแพงเพื่อจุดมุ่งหมายอย่างระมัดระวัง