มอนสเตอร์ของรถถัง

คุณต้องหาวิธีที่ดีที่สุดในการยิงและทำลายมอนสเตอร์ทั้งหมดเพื่อช่วยโลก