ความโกรธของถังรบ

คุณต้องทำลายรถถังต่อสู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้