บดดาวเคราะห์น้อย

คุณกำลังล้อมรอบด้วยดาวเคราะห์น้อยเข็มขัดคุณต้องอยู่รอดได้มากเท่าที่คุณสามารถ ใช้อาวุธของคุณอย่างชาญฉลาด