เจ้าหญิง เซลฟีกับเพื่อนที่ดีที่สุด

เจ้าหญิงดิสนีย์ไม่สามารถรอที่จะได้พบกันอีกครั้งเพื่อความสนุกสนาน