ไฮไลท์: เจ้าหญิง สถานที่มีสไตล์

สามเจ้าหญิงต้องการที่จะแต่งกายสำหรับวันปกติ Moana, เมริดาและราพันเซลเป็นแฟชั่นทุกคนที่ปฏิบัติตามแนวโน้มล่าสุด