เจ้าหญิงตรวจสอบทางการแพทย์

เริ่มต้นด้วยการเยี่ยมชมไปหาหมอฟันแล้วก็ถึงเวลาที่จะตรวจสอบมุมมองในจักษุแพทย์ จากนั้นก็ช่วยให้มีอาการปวดท้องและในที่สุดก็รักษาแขนหัก