ราพันเซล แฟชั่นในระหว่างการเดินทาง

วันนี้เธอมีสามเหตุการณ์ที่แตกต่างกันทั้งหมดและน้อยกว่าหนึ่งนาทีเพื่อสลับระหว่างพวกเขา