ตำรวจแฟชั่น

เรามีสองเจ้าหญิงที่มีชื่อเสียงที่อยู่ในความรักกับชนิดเดียวกันของการแต่งกาย คุณต้องช่วยให้พวกเขาส่วนเพิ่มและปรับแต่งการแต่งกายเพื่อให้มีลักษณะเฉพาะสำหรับแต่ละเจ้าหญิง