เจ้าหญิงชายามบ่าย

เอลิซ่า มีห้องชาที่แสนสะดวกสบาย เธอรักที่จะมีลูกค้าที่จะรู้ว่าจริงๆชื่นชมรสชาติของชาที่มีคุณภาพและคุกกี้แสนอร่อย