เจ้าหญิงเดินทางจักรยาน

วันนี้เป็นวันที่มีแดดเพื่อให้ราพันเซลและเบลล์ได้ตัดสินใจที่จะใช้เวลาเดินกับจักรยานของพวกเขา