มู่หลาน ปีระกา

คุณต้องช่วยเจ้าหญิงนี้เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนในสไตล์ แรกที่เธอมีให้พับ จากนั้นเธอต้องการชุดที่ดี สุดท้ายคุณมีการตกแต่งห้องที่จะจัดขึ้นในเหตุการณ์