เจ้าหญิงช้อปปิ้งบีบบังคับ

สาว ๆ ที่ต้องต่ออายุตู้เสื้อผ้า พวกเขาอยู่ในร้านค้าที่จะเลือกที่น่าสนใจและสนุกสำหรับทั้งเสื้อผ้า