ปริ๊นเซเบลล์ ขี้อายกับตัวหนา

ปริ๊นเซเบลล์เป็นสาวสวยหวานมาก แต่ยังสมาร์ทมากและน้อยขี้อาย ลองมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเบลล์พยายามสไตล์แฟชั่นโดดเด่นยิ่งขึ้น