ภาพวาดใบหน้าในห้องปริ๊นเซ

ในเกมนี้คุณจะต้องทำขึ้นเจ้าหญิงของเราที่มีใบหน้าสี