การเดินทางแลกเปลี่ยน เมริดา

ช่วยเจ้าหญิงที่น่าจะปรับตัวเข้ากับการเดินทางแลกเปลี่ยนนี้เป็นครั้งแรก เมริดา คิดแลกเปลี่ยนบ้านกับราพันเซลอาจจะเป็นความคิดที่ดี