เจ้าหญิงในสกีรีสอร์ท

เจ้าหญิงอยู่ในวันหยุด เมื่อพวกเขามาถึงโรงแรมที่พวกเขามีปัญหาอย่างมาก