เลือกแฟชั่นของฉันสำหรับปีใหม่

แอนนาเอลซาเบลล์และราพันเซลได้ทำข้อตกลงในปีนี้จะลองสิ่งใหม่ แต่ละคนมีรายชื่อ