รวมฟองคริสต์มาส 3

นี่คือเกมที่มีฟองอากาศและเครื่องประดับ ดูในโลกหิมะเพื่อทราบว่าคุณต้องรวมฟองอากาศเพื่อเอาชนะระดับ คุณมีการเคลื่อนไหวที่ จำกัด ดังนั้นคุณต้องจับคู่ฟองที่ต้องการก่อนที่จะหายไป